Kommunens arbete för att förebygga ekonomiska oegentligheter

Vi har system/rutiner för när och hur utbetalning sker till fristående huvudmän.

Vi har system/rutiner för att säkra att rätt ersättning utbetalas till fristående huvudmän.

Vi har analyserat var det finns risker för felaktiga utbetalningar i ersättningssystem och betalningsrutiner.

Vi har system/rutiner för att följa upp att fristående huvudmän betalar skatter och avgifter.

Vi har system/rutiner för att motverka mutor och jäv.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner