Kommunens dialog med fristående huvudmän

Vi har goda och förtroendefulla relationer med de fristående huvudmännen i kommunen.

Vi erbjuder fristående huvudmän att ingå i de uppföljningar och utvärderingar som vi gör av motsvarande kommunal verksamhet.

Vi träffar regelbundet de fristående huvudmännen i kommunen för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner