Kommunens information till invånarna

I vår information till invånarna om vilka verksamheter som finns att välja mellan i kommunen finns både kommunala och fristående verksamheter med.

I vår information till invånarna redovisas både kommunala och fristående verksamheters kvalitét.

I vår information till invånarna är kommunala och fristående verksamheters kvalitét jämförbart redovisade.

Vi informerar om möjligheten för enskilda att bedriva fristående verksamhet med bidrag från kommunen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner