Kommunens beslut om godkännande/rätt till bidrag

Vi har dokumenterade riktlinjer för godkännande/rätt till bidrag.

Våra riktlinjer är ett stöd för att bedöma om den fristående huvudmannen har förutsättningar att följa de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ska bedrivas.

De villkor som vi ställer för godkännande/rätt till bidrag har stöd i de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ska bedrivas.

När vi prövar en ansökan om godkännande/rätt till bidrag kontrollerar vi att huvudmannen är seriös.

Om vi avslår en ansökan om godkännande/rätt till bidrag gör vi det med stöd i de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ansökan avser.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner